[Vue] Vue2 + @vue/composition-api 的一个坑

Vue2 + @vue/composition-api 和 Vue3 composition api 不一致的地方(待验证)

<div v-for="item in arr">
 <some-comp
  :value="item.foo"
 />
</div>
const arr = ref([
 //...
 {
  // ...
  foo: 'a',
 },
]) 

arr[i] = {
 ...arr[i],
 foo: 'b'
} // may not work

arr.splice(i, 1, {
 ...arr[i],
 foo: 'b'
}) // work
上一篇:详解Android动画之Frame Animation


下一篇:Composition api